Lunula ze Starej Ładogi

50,00 

Lunula ze Starej Ładogi, Ruś Nowogrodzka

Uzupełniamy magazyn przed sezonem. Wzór będzie wkrótce dostępny ponownie.